30. května 2017 Projektování ocelových konstrukcí ve 3D


V rámci zkvalitňování služeb jsme ve spolupráci s partnerem Autodesk, firmou A|W GRAPH s.r.o. zakoupili nové verze software Inventor. Práce s touto aplikací nám umožní modelovat a navrhovat ocelové konstrukce ve formátu 3D. Největší uplatnění splňuje Inventor u složitých staveb typu příhradové stožáry nebo komínové nástavby. Výstupem Invertoru je kompatibilní výkres s formátem AutoCAD.dwg.

S programem se po úvodním zaškolení seznamujeme a postupně zjišťujeme všechny nadstandardní možnosti, které Invertor nabízí. Oproti estetickému výstupu v 3D pohledech ale především vnímáme devizu ve snížení časových nároků na přípravu výstupní dokumentace a časovou náročnost na zpracování dílenských výkresů pro následnou výrobu ocelových konstrukcí.

© 1993 - 2017 Radiové systémy a komunikace. Created by WEBB Creative